آینده پژوهی صنعت حمل و نقل

Home > مطالعه موردی (Case Study) > آینده پژوهی صنعت حمل و نقل

از سال ۱۹۰۳ میلادی که نخستین خودرو توسط هنری فورد بصورت عمومی عرضه شد تا امروز وسایل حمل و نقل زیادی معرفی شده اند که همگی از ساختاری مشابه بهره میبرند.

وسایل حمل و نقل کنونی در ۵ وجه دارای ضعف هستند:

  1. مشکل راهسازی: برای حرکت این خودروها باید راهسازی و جاده سازی انجام گیرد که بسیار هزینه بر است.
  2. مشکل آلودگی: به دلیل استفاده از سوخت های فسیلی و بدلیل ساختار حجیم و سنگین مکانیکی این وسایل نقلیه آلوده کننده محیط زیست هستند.
  3. مشکل ترافیک: به دلیل حرکت خودروها در دو بعد مشکل ترافیک در مناطق دارای ازدحام جمعیتی بوجود می آید.
  4. مشکل پارکینگ: خودروها به دلیل حجمشان نیاز به جای پارک دارند.
  5. نسبت حجمی: نسبت حجم خودرو به حجم مورد جابجایی بسیار غیر منطقی است.

به منظور رفع تمامی مشکلات شناسایی شده، در این تحقیق سعی بنده و کلیه اعضای تیم ارائه راه حل جایگزینی بوده که کلیه مشکلات مطرح شده را بر طرف گرداند.

نتایج این تحقیق در یک سمینار مجازی در دانشگاه علم و صنعت ایران ارائه شده است.

مدت زمان ارائه مطلب

تخصص محققین

سخت افزارو آینده پژوهی
الکترونیک
محیط زیست
مدیریت تکنولوژی (نوآوری)

مدت زمان مطالعات

  • مطالعات تطبیقی و بررسی آینده های محتمل
  • جمع آوری اطلاعات و بررسی تکنولوژی ها
  • جمع بندی ارائه گزارش نهایی

نمودار گرافیکی اطلاعات آماری مرتبط با پروژه:

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بهنود حسینی رضی میباشد.