آینده نگاری سخت افزارهای هوشمند

آینده نگاری سخت افزارهای هوشمند عنوان مقاله ای است که طبق برنامه از پیش تعیین شده در بهار ۱۳۹۲ آماده گردیده است.
هدف اصلی از نگارش این تحقیق فناورانه، بررسی آینده و روند پیشرفت سخت افزارهای هوشمند میباشد و امید است این نگارش اثری ارزشمند برای افراد و شرکت هایی باشد که قصد سرمایه گذاری در حوزه سخت افزار در ایران و سایر نقاط جهان را دارند.
این اثر سعی دارد با نگاه واقع بینانه و با بررسی مزایا ومعایب هر یک از تکنولوژی های معرفی شده، مسیر روشنی را در رابطه با آینده این سیستم ها به مخاطبان عرضه کند.

” آینده نگاری سخت افزارهای هوشمند ” تحقیقی علمی درباره سیر تکامل سخت افزارهای هوشمند با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

تقریظ ریاست عالیه پیشین دانشگاه آزاد اسلامی ” جناب آقای دکتر میرزاده ” و مدیرکل آموزش پیشین دانشگاه آزاد اسلامی بر “آینده نگاری سخت افزارهای هوشمند”

مدت زمان ارائه مطلب

تخصص محققین

سخت افزارو آینده پژوهی

مدت زمان مطالعات

  • مطالعات تطبیقی و بررسی آینده های محتمل
  • جمع آوری اطلاعات و بررسی تکنولوژی ها
  • جمع بندی ارائه گزارش نهایی

نمودار گرافیکی اطلاعات آماری مرتبط با پروژه:

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بهنود حسینی رضی میباشد.