پروژه طراحی وب سایت موسسه بان

۱۳۹۶/۰۵/۲۴ by in category طراحی وب with ۰ and 2

موسسه بان در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد.

فعالیت اصلی این موسسه حمایت از نوآوری و کسب و کارهای نوآورانه است.

وب سایت این موسسه از دو بخش اصلی تشکیل شده، بخشی که کاربران را در جریان اطلاعات و اخبار این موسسه قرار میدهد و بخشی که کار اتوماسیون سازمانی این مرکز از طریق آن انجام میگردد.

این پروژه شامل بخش های متعددی از جمله بخش ثبت اطلاعات مشتریان، ارتباط با همکاران و ثبت پرونده های این موسسه است.

درخواست های پرسنلی شامل درخواست مرخصی، وام کوتاه مدت و.. نیز از طریق این وب سایت انجام میشود.

اطلاعات آماری پروژه

  • درصد پیشرفت پروژه
  • میزان رضایتمندی کارفرما پس از یکسال از تحویل
  • مجموع گزارشات خرابی جزئی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بهنود حسینی رضی میباشد.