مستند بیت کوین؛ جریانی تازه در اقتصاد

مستند بیت کوین؛ جریانی تازه در اقتصاد در سال ۱۳۹۶ ساخته شد. این مستند در زمانی که بیت کوین یکی از معدود ارزهای دیجیتالی موجود بود ساخته شد، زمانی که ارزش آن بسیار بیشتر از امروز بود. اما با ورود ارزهای دیجیتال متعدد به بازار و سیاست های جهانی مرتبط، امروز از ارزش بیت کوین کاسته شده است.

در این مستند میتوانید داستان پول را ببینید و در ادامه به مفهوم ارزهای دیجیتالی میپردازیم.

من معتقدم، همان کاری که ایمیل با نامه های کاغذی انجام داد، بیت کوین با پول های کاغذی انجام خواهد داد..