نمک درمانی در جزیره نمکی ایران؛ هرمز

جزیره هرمز در جنوب ایران، در میان آبهای خلیج فارس واقع شده است. این جزیره یکی از جذاب ترین مقاصد گردشگری ایران برای اروپایی ها میباشد و دلیل آن بکر بودن طبیعت جزیره و نمکی بودن آن است. این جزیره بیش از خاک، نمک دارد و اساسا جزیره ای نمکی است. به همین دلیل در آن امکان زراعت وجود ندارد.